- -oppdrett fra Rogaland, de beste forutsetninger for fremtiden-
Naomi O.  (død -16) he. e. Revenue og u. Intricate Eleven L.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Builder drives av  Vistaprint